thi cử rss thi cử
Muôn vẻ hình ảnh thi cử khắp thế giới

Thi cử là cách phổ biến nhất để đánh giá lượng kiến thức của một người sau một quá trình học tập. Bất kể ở đâu hay đối tượng là ai thì hình thức của thi cử cũng tương đối giống nhau: thí sinh ngồi viết trên một chiếc bàn hoặc trước mặt là máy tính (hay đôi khi là ngồi trên sàn nhà, nền đất như những hình ảnh dưới đây), tay cầm bút chì hoặc con chuột, trong khi đồng...