Táo quân 2015 rss Táo quân 2015
Táo quân 2015: ‘Quá lố’ với màn quảng cáo điện thoại

Có thể nói qua một số nội dung Táo quân 2015 đã làm được khi lên sóng, đó là chính sách tinh giản biên chế trên thiên đình. Ngọc Hoàng nhận thấy đội ngũ cán bộ thiên đình cần có sự cơ cấu lại để có thể sử dụng nhân lực hiệu quả nhất, qua đó tổ chức một cuộc thi dành cho các Táo. Nhìn bề ngoài, đây là hình thức tuyển thêm nhân lực hỗ trợ thiên đình, tuy nhiên thông qua...