tận hưởng rss tận hưởng
Người Việt hạnh phúc thứ 5 thế giới, theo viện Gallup

Khảo sát trên 68 quốc gia của Viện Gallup (Mỹ) năm 2015 cho thấy người Việt Nam hạnh phúc thứ 5 trên thế giới. Đất nước hạnh phúc nhất hành tinh là Colombia. Cuộc khảo sát này công bố ngày 31.12.2015, được Viện Gallup (Mỹ) thực hiện trên 66.040 cư dân ở 68 nước từ tháng 9 - 12.2015, yêu cầu họ trả lời câu hỏi: “Bạn thấy cuộc sống của mình là rất hạnh phúc, hạnh phúc, không hạnh...