tấn công tổng lực rss tấn công tổng lực
Quân ly khai không đủ lực lượng để tấn công.

Ở Ủy ban An ninh nghi ngờ khả năng tấn công của ly khai vì lực lượng quân đội Ukraine mạnh hơn rất nhiều. Lực lượng ly khai ở Donbass không đủ để tấn công tổng lực về hướng Ukraine. Người đứng đầu trung tâm thông tin của Ủy ban An ninh quốc gia và quốc phòng Lishenko đã tuyên bố như vậy, trang 112.Ukraine đã đưa tin. Theo lời ông Lishenko các phương tiện quân sự của quân ly khai tập...