Strelkov rss Strelkov
Gia đình các hành khách Boeing đòi hỏi từ Strelkov 900 triệu dollar

Gia đình 18 hành khách thiệt mạng đã kiện Strelkov ra tòa và đòi bồi thường. Gia đình các hành khách của máy bay Malaysia Boeing 777 đã kiện cựu "tổng chỉ huy" DNR Strelkov ra tòa và đòi bồi thường. Trong số các gia đình đưa đơn kiện có 6 gia đình người Anh.  Như báo Telegraph viết, trong tài liệu khẳng định rằng Strelkov hành động "với sự cho phép của Kremli khi quân đội của ông ta bắn...