số phận của các thương phế binh thời Liên xô rss số phận của các thương phế binh thời Liên xô
Những chiếc Samova thời Stalin, hay là chuyện kể về việc các thương binh đã bị dọn sạch sau chiến tranh như thế nào.

Năm 1949, trước lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của đồng chí Stalin vĩ đại, ở Liên Xô ngừơi ta đã quyết định  giết hại hầu hết các cựu chiến binh và các  thương binh của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai. Phần lớn  trong số họ đã bị bắn chết, số còn lại đã được đưa tới các hòn đảo xa xôi của miền Bắc và ở những nơi xa xôi của Siberia với mục đích nhằm...