SNBO rss SNBO
Ban an ninh quốc gia và quốc phòng (SNBO) đưa ra 2 khả năng phát triển tình hình ở Donbass

Nga có thể sẽ tiến hành một cuộc chiến tranh tổng lực hay tiếp tục kéo dài xung đột, theo ông Turchinov. Người đứng đầu SNBO Turchinov đã đưa ra 2 khả năng phát triển tình hình ở vùng ATO. Phát biểu trước Quốc hội ngày thứ 5, 15/1, ông lưu ý rằng tình hình ở miền đôngUkraine từ đầu năm 2015 ngày càng phức tạp: chỉ riêng những ngày cuối cùng lực lượng ATO đã bị bắn phá 129...