Russophobia rss Russophobia
Tại sao phương Tây ưa thích Russophobia?

Hay chút lịch sử tại sao họ căm ghét Nga! Russophobia: bài, chống, ghét, căm, ám ảnh Nga - có từ lâu đời Khi Napoleon tấn công Nga năm 1812, ông ta cho các mục sư, giáo sĩ, các viên thư lại trong đội quân theo chân vẽ các tờ rơi, áp phích, tranh biếm họa quảng bá nước Pháp văn minh, tự do dân chủ và bình quyền, còn Nga thô lỗ, vụng về và áp bức – để thu phục lòng dân trong các vùng...