quân đội Nga ở Ukraina rss quân đội Nga ở Ukraina
Lãnh đạo Bộ tư lệnh Ukraine gọi tên các đơn vị quân đội Nga chiến đấu ở Donbass

Ông Muzenko bác bỏ lời ông Putin nói rằng ở miền đông Ukraine không có quân chính quy của Nga. Ở miền đông Ukraine có tham gia chiến tranh một danh sách dài các đơn vị quân chính quy của Nga, Tham mưu trưởng quân đội Ukraine trung tướng Muzenko đã thông báo khi bình luận tuyên bố của TT Nga Putin về việc không có quân chính quy của Nga tại Donbass. "Chúng tôi có danh sách tất cả các đơn vị...