Phân tích tình hình nước Nga rss Phân tích tình hình nước Nga
Nước Nga sẽ chịu sự trừng phạt của Thiên Chúa – Đoạn kết

  Đọan kết -  có thể thẳng thắn nói rằng, ở Nga đang phát triển rất mạnh các thế lực dân tộc chủ nghĩa, bành trướng sô vanh và phát xít tàn bạo. -  Năm 2016 là năm đánh dấu 25 năm kể từ khi Liên Xô sụp đổ.Ông đã từng là một trong những người tham gia các sự kiện,  ông đã là thành viên của nhóm nghị sỹ liên quốc hội, đã làm việc trong các Xô viết tối cao của Liên Xô....