phân tích Nội các mới ơ Ukraina rss phân tích Nội các mới ơ Ukraina
Những điều mà Thủ tướng Chính phủ mới của Ukraina có thể (và không thể) đạt được 

  Steven Pifer chuyên gia của Viện Brookings của Mỹ, nhà ngoại giao, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraina 19 tháng 4 2016, Bản dịch dành riêng cho trang web "The Observer", bản gốc do  Brookings sở hữu. Khủng hoảng chính trị, kéo dài nhiều tháng làm rung chuyển các hành lang quyền lực Kiev, đã kết thúc vào ngày 14 tháng Tư khi mà Quốc hội Ukraina bầu một thủ tướng mới. Tuy nhiên, kỳ vọng...