phân quyền trung ương rss phân quyền trung ương
Vụ nổ bên nhà Quốc hội Ukraina: Tất cả đều rõ kẻ tình nghi là ai

Bộ trưởng Bộ nội vụ Arsen Avacov nói cụ thể về kẻ đã gây ra vụ nổ bên nhà Quốc hội và đã bị bắt giữ ngay tại chỗ. Theo lời của bộ trưởng, kẻ gây ra vụ nổ là một lính thuộc tiểu đoàn tình nguyện Sich. Kẻ bị bắt giữ tên là Igor Vladimirovik Gumenhiuk đã ném một quả lựu đạn loại RGD. Khi bị bắt giữ anh ta vẫn còn trong người một quả lựu đạn khác. Anh ta thừa nhận đã...