Paskha rss Paskha
Ngày lễ Phục Sinh

Theo Thiên chúa giáo, ngày Lễ Phục Sinh là một trong những ngày lễ Thánh lớn nhất. Các tín đồ chính thống giáo cử hành lễ Phục sinh vào một trong những ngày Chủ nhật trong khoảng thời gian từ tháng Tư đến đầu tháng Năm để tưởng niệm sự kiện Chết và Phục Sinh của Chúa Giêsu từ cõi chết sau khi bị đóng đinh trên thập tự giá. Tại Ukraina, Lễ Phục Sinh năm nay vào ngày Chủ nhật...