người Việt ở Đức. di cư rss người Việt ở Đức. di cư
Người Việt và khủng hoảng di dân ở Đức

Tại Berlin, trong số những cư dân địa phương chào đón và trợ giúp các di dân mới tới trong làn sóng khủng hoảng hiện thời có cả những gương mặt gốc Việt. Từ nhiều tuần qua, họ có mặt, xông xáo giúp những người mới tới, từ chuyện nơi ăn chốn ở cho tới việc trợ giúp giấy tờ. Tuy nhiên, ông Lê Mạnh Hùng, một người hoạt động trong ngành truyền thông tại đây nói...