ngày thầy thuốc Việt Nam rss ngày thầy thuốc Việt Nam
Bài thơ mừng ngày thầy thuốc 27 tháng 2

Một thanh niên trai tráng Ăn mặc rất bảnh bao Thập thò cửa phòng khám Nấn ná mãi không vào Ông bác sĩ thấy vậy Gọi chàng vào khám ngay Chàng cứ ấp úng mãi Lúc sau mới trình bày Tôi muốn khám... cái ấy Nó bé, xin đừng cười Bác sĩ nghiêm sắc mặt Đây không phải chỗ chơi Chàng trai nghe nói vậy Tụt quần ra khám liền Bác sĩ vừa nhìn thấy Bất ngờ cười phá lên Ôi,...