ngày lễ cờ tổ quốc rss ngày lễ cờ tổ quốc
23/08 – Ngày lễ Cờ tổ quốc Ukraina

Ngày 23/8/1991, trong một phiên họp, quốc hội Ukraina đã quyết định lấy lá cờ màu xanh (biểu trưng cho nền trời) và vàng (biểu trưng cho cánh đồng lúa) là quốc kỳ của Ukraina. Ngay ngày hôm sau, 24/8/1991, nước Ukraina đã tuyên bố độc lập.   Hôm nay 23/08/2015, theo truyền thống, người dân Ukraina đã kỷ niệm ngày Cờ tổ quốc. Đúng 9 giờ sáng, trên quảng trường nhà thờ Thánh...