ngày của Mẹ rss ngày của Mẹ
Người mẹ điên

 Đọc xong câu chuyện này, bạn thêm quý trọng hơn những gì mình đang có, nhất là "người mẹ" của mình. Hai mươi ba năm trước, có một người con gái trẻ lang thang qua làng tôi, đầu bù tóc rối, gặp ai cũng cười cười, cũng chả ngại ngần ngồi tè trước mặt mọi người. Vì vậy, đàn bà trong làng đi qua cô gái thường nhổ nước bọt, có bà còn chạy lên trước dậm chân, đuổi “Cút...