Nga đánh mất khách hàng rss Nga đánh mất khách hàng
“Gazprom” tiếp tục bị mất khách hàng: Ba Lan sẽ không gia hạn hợp đồng cung cấp khí đốt từ Nga

 "Gazprom" có thể bị thiệt hại do phía Ba Lan không muốn gia hạn hợp đồng về việc cung cấp khí đốt của Nga. Công ty năng lượng của Nga "Gazprom" tiếp tục  mất khách hàng ở châu Âu. Nguyên nhân là vì  công ty khí đốt quốc gia Ba Lan PGNiG không có ý định gia  hạn Hợp đồng, mà sẽ kết thúc trong năm 2022,  với Công ty  độc quyền của Nga  Gazprom trong việc  cung cấp khí đốt của Nga...