Nemsov rss Nemsov
Báo cáo của phe đối lập: Các binh sĩ Nga thiệt mạng ở miền Đông Ukraine

Ít nhất 220 binh sĩ Nga bị thiệt mạng tại miền Đông Ukraine, theo báo cáo của các nhà hoạt động đối lập cho biết vào thứ Ba. Đây là báo cáo cung cấp những "bằng chứng" để bác bỏ sự phủ nhận của Tổng thống Vladimir Putin khi nói rằng không có quân đội Nga chiến đấu tại miền Đông Ukraine. Báo cáo này cũng là dự án cuối cùng của lãnh đạo đối lập Kremlin đã bị giết hại ông...