ném lao rss ném lao
Nga sẽ dùng tiền nói chuyện với Ukraine

Từ cuộc khủng hoảng tại Ukraine chúng ta có thể rút ra được một bài học quý giá đó là, nếu có những xung đột lợi ích thì chỉ có đàm phán hòa bình một cách chân thành giữa hai bên mới có thể đem lại kết quả tốt đẹp. Nếu cần, Nga sẽ dùng tiền nói chuyện với Ukraine. Cuộc khủng hoảng Ukraine bắt đầu từ cuối năm 2013 đến nay chỉ mới có những dấu hiệu hạ nhiệt đầu tiên,...