nam học rss nam học
Tinh hoàn có chạy lên cổ?

Đây chỉ là cách hù dọa chứ không có thật. Hai tinh hoàn nằm yên vị trong túi da ở hạ bộ nên chẳng thể chạy đi đâu được. Một số ít người bị bệnh tinh hoàn di động bẩm sinh, tức hai bi không nằm yên mà chạy lên chạy xuống nhưng chỉ khoảng 5-7 cm chứ không thể có chuyện lên đến cổ họng. Tinh hoàn là cơ quan quan trọng của đàn ông, rất nhạy cảm, nếu bị chạm nhẹ cũng có thể...