Muzhenko rss Muzhenko
Yarosh được bổ nhiệm làm cố vấn Tổng tham mưu trưởng

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Ukraina Viktor Muzhenko và người đứng đầu phương diện quân tình nguyện Ukraina đã đồng ý việc bổ nhiệm Dmitry Yarosh làm cố vấn cho người đứng đầu bộ tổng tham mưu quân đội Ukraina. Về sự đồng thuận của Muzhenko và Yarosh ngày hôm qua trong cuộc họp đã diễn ra tại Bộ Tổng tham mưu. Cũng đã xác định các khung hình hành động chung giữa lực lượng quân...