Minsk Belarus rss Minsk Belarus
Cuộc gặp của Nhóm tiếp xúc thảo luận về vấn đề Ukraina không đạt kết quả cụ thể

Kết quả cuộc gặp của Nhóm tiếp xúc về giải quyết tình hình miền Đông Nam Ukraina tại thủ đô Minsk Belarus ngày 2/6 đã không được như mong đợi, các bên không đưa ra được một kết quả cụ thể nào. Đại diên của Ukraina bàn về vấn đề nhân đạo, bà Irina Gerashchenko đánh giá cuộc đàm phán lần này rất nặng nề và từ chối bình luận chi tiết. "Sẽ không có sự bình luận, ít nhất...