mang thai hộ rss mang thai hộ
Mang thai hộ sẽ chính thức được phép thực hiện tại Việt Nam

Bắt đầu từ ngày 1.1.2015, mang thai hộ sẽ chính thức được phép thực hiện tại Việt Nam. Đây được coi là một thành công, một điều luật nhân văn cho những phụ nữ không thể sinh con. Vẫn chỉ là cánh cửa hẹp Lâu nay mang thai hộ (MTH) mà thực chất là đẻ thuê luôn bị coi là phạm pháp. Nhưng với quy định được phép MTH hộ mới đây đã trở thành niềm hy vọng cho rất nhiều cặp...