lính dù rss lính dù
Những cuộc tập trận lớn nhất ở Nikolaev trong vòng 25 năm

Tại thao trường quân sự "Wide Lan" với sự tham gia của Tổng thống Ukraine Petro Oleksiyovych Poroshenko, người đã có mặt trong một chuyến thăm khu vực tỉnh Nikolaev, đã kết thúc các cuộc tập trận với quy mô lớn với sự tham gia của các lữ đoàn dù cơ động độc lập (OAEMBr ) số 79 , số 95 và một trong các tiểu đoàn của lữ đoàn dù độc lập số 25. Các cuộc tập trận quy mô lớn nhất từ...