Liên Xô – Nhật Bản rss Liên Xô – Nhật Bản
13/04/1941: Xô-Nhật ký hiệp ước bất tương xâm

Nguồn: “Japan and USSR sign nonaggression pact,” History.com (truy cập ngày 12/4/2015). Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Vào ngày này năm 1941, trong khuôn khổ Thế chiến II, các đại diện của Liên Xô và Nhật Bản đã ký một thỏa thuận trung lập kéo dài 5 năm. Dù là kẻ thù truyền thống, hiệp ước trung lập này đã cho phép hai nước rút một số lượng lớn binh lính đang chiếm đóng các...