Kra Isthmus rss Kra Isthmus
Trung Quốc đang làm gì ở Ấn Độ Dương?

Một trong những ví dụ về chính sách "mua tình bạn" của Trung Quốc chính là hợp đồng lớn mà Trung Quốc đã ký với cựu Thủ tướng Sri Lanka Mahinda Rajapaksa. Trung Quốc đang tìm cách thiết lập chỗ đứng của họ trong khu vực Ấn Độ Dương thông qua sáng kiến Con đường Tơ lụa hàng hải - Maritime Silk Road. Nếu như con đường Tơ lụa trên đất liền giúp nối kết Trung Quốc với khu vực Trung...