Kiev-Rus rss Kiev-Rus
Russia có phải là Rus? 10 sự thật chứng minh điều ngược lại!

Vương quốc Moscovia của sa hoàng Pi-e đệ nhất đổi tên thành Nga ( Russia ) vào thế kỷ 18, năm 1721 . Bộ lạc Mokshi gọi tên dòng sông của mình là Moscova. Dịch từ tiếng Mokshi thì từ này có nghĩa là “ dòng nước bẩn “ !!!. Còn mọi ngôn ngữ khác trên thế giới đều không thể dịch được nghĩa từ “ Moscova “!!! Từ “ Kreml” là một từ của tiếng Tactar có nghĩa là củng cố sự tôn quý...