khách quốc tế rss khách quốc tế
Tư duy du lịch theo kiểu thằng Bờm

Làm du lịch theo kiểu kinh doanh ăn xổi, không có trước sau, nên hậu quả nhãn tiền thì trách ai? Từ đầu năm đến nay, khách quốc tế vào Việt Nam liên tục giảm sút và chưa có dấu hiệu phục hồi. Không chỉ trong ngành, nhiều người “ngoại đạo” cũng băn khoăn, lo lắng. Cái gì cũng có căn nguyên, bởi nhân nào thì quả đó. Tăng, không phải lúc nào cũng vui vì tăng nóng quá thì kéo theo bao...