Kéo dài cấm vận rss Kéo dài cấm vận
Châu Âu kéo dài cấm vận kinh tế chống Nga

Hội đồng EU tự động kéo dài lệnh cấm vận chống Nga thêm nửa năm. Hội đồng EU thông qua quyết định chính thức về kéo dài đến cuối năm thời hạn có hiệu lực của lện cấm vận kinh tế đối với Nga, đại diện báo chí của Hội đồng EU thông báo. Quyết định trên đã được thông qua vào thứ 2 ở phiên họp Hội đồng tại Luxembourg. Tuy nhiên, đại diện báo chí không thông báo...