“Hộp đen” của Su-24 rss “Hộp đen” của Su-24
“Hộp đen” của Su-24 – chẩn đoán nhục nhã cho ngành công nghiệp quân sự Nga

Nhà báo Butusov:  "Hộp đen" của Su-24 - chẩn đoán nhục nhã cho ngành công nghiệp quân sự Nga. Những số liệu từ "hộp đen" của chiếc Su-24 của Nga bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ không thể xác nhận phiên bản rằng nó đã không bay vào không phận của Thổ Nhĩ Kỳ, và chính chiếc hộp đen cho thấy một trình độ thấp của ngành công nghiệp quân sự Nga. Quan điểm này được thể hiện trên...