hối tiếc rss hối tiếc
10 Điều mà con người thường hối tiếc về cuộc đời

Có những lựa chọn ban đầu tưởng dễ dàng, nhưng sau đó lại trở nên khó khăn. Có những lựa chọn từ lúc bắt đầu đã đầy rẫy khó khăn. Nhưng những hối tiếc thì dường như con người ai cũng giống nhau. Dưới đây là một số những điều mà hầu như ai cũng hối tiếc, đặc biệt là khi gần qua đời: Cuộc đời là một tổ hợp của những sự lựa chọn, và có rất nhiều sự lựa chọn...