học tiếng anh rss học tiếng anh
Cuba đã quyết định rời bỏ tiếng Nga, phổ cập tiếng Anh

Giới chức Cuba đã quyết định rằng thay vì tiếng Nga như một ngôn ngữ nước ngoài, mà từ lâu đã được dạy   cho  người  dân "Hòn đảo tự do ", bây giờ trong các trường học sẽ dạy phổ cập  tiếng Anh. Sau cái chết của F. Castro, đất nước Cuba đang  mở cửa  ra  thế giới bên ngoài. Bởi vậy, ngày càng có nhiều người dân Cuba đang học ngoại ngữ. Không phải là tiếng Nga,...