hoa quỳnh rss hoa quỳnh
Đêm Nguyệt Quỳnh (thơ tình Hà Văn Năm)

Tâm Sự Với Đóa Quỳnh Quỳnh 1 Hương Quỳnh quyện ánh trăng tà. Nửa đêm khuya lắng lòng ta gạn sầu. Thân Giao tôi đã mọc lâu. Hoa em hiện hữu một mầu trắng trong Suốt đời gạn đục khơi trong. Quỳnh ơi! Giao chẳng lỡ lòng cạnh em. Chỉ xin một chút hương đêm. Mang về ấp cánh môi mềm được không..? *** Quỳnh 2 Thức đi em..! hỡi hương Quỳnh thơm ngát. Nở đi...