Hải quan Odessa rss Hải quan Odessa
Đơn giản hóa thủ tục hải quan trong hệ thống hải quan Odessa

Yulia Marushevsky - Người đẹp 26 tuổi, lãnh đạo hải quan Odessa nói về chính sách hệ thống mới tại hải quan Odessa. Hàng hóa nhập khẩu từ 30 quốc gia sẽ được làm thủ tục theo một hệ thống đơn giản hóa. Trưởng hải quan Odessa Yulia Marushevsky hôm nay đã ký một văn bản ghi nhớ, theo đó sẽ giảm đáng kể gánh nặng quan liêu trong quá trình làm thủ tục hải quan hàng hóa. Hàng hoá...

Tân Thống đốc tỉnh Odessa Saakashvili đưa ra chương trình ba giai đoạn cải tổ

Tân Thống đốc tỉnh Odessa Mikhail Saakashvili đã đưa ra một chương trình ba giai đoạn cải tổ chuyển đổi của khu vực tỉnh Odessa. Như UNIAN đã đưa tin, tối ngày 09/6, tại cuộc họp báo đầu tiên của mình, ông Saakashvili đã nói về vấn đề này. Theo đó,  chương trình cải tổ tỉnh Odessa sẽ bao gồm ba giai đoạn: 50 ngày, 100 ngày và 6 tháng. Ví dụ, trong chương trình 50 ngày sẽ bao gồm...