Giúp đỡ rss Giúp đỡ
NATO: Bộ Quốc phòng và quân đội Ukraina chưa có đủ tinh thần trong cuộc cải cách

NATO đánh giá tốc độ cải cách trong các lực lượng vũ trang Ukraina và Bộ Quốc phòng là chưa đạt yêu cầu - đại diện đặc biệt của Tổng thư ký NATO, James Appathurai đã nói về điều này trong một cuộc phỏng vấn. "Ukraina cần phải tiến hành một khối lượng công việc rất lớn. Lực lượng vũ trang Ukraina cần phải tiến hành cải cách một cách sâu sắc. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ...