giầu lên rss giầu lên
Việt Nam phải giàu lên, nhưng không phải theo ‘cách cũ’

Một trong những điều kiện tiên quyết của một quốc gia khởi nghiệp là cần phải có những công dân biết khao khát làm giàu bằng sự sáng tạo từ chất xám. Với sự kiện ký kết Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải nhìn nhận lại vị trí thật sự...