Đường lối của Mỹ trong quan hệ với Ukraina và Nga rss Đường lối của Mỹ trong quan hệ với Ukraina và Nga
Vấn đề ở chỗ nước Nga không tôn trọng luật pháp quốc tế – Michael Carpenter

Một quan chức cao cấp Lầu năm góc đã nói về mối quan hệ với Ukraina và Nga WASHINGTON - Đài "Tiếng nói Hoa kỳ" Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hợp tác với Ukraina trong vấn đề cải cách các lực lượng vũ trang và tích cực ủng hộ sự lựa chọn địa chính trị độc lập của Ukraina. Đồng thời, không thể có chỗ đứng cho quan hệ đối tác Mỹ với Nga, đất nước mà không tôn trọng các giá trị...