đồng rúp mất gia rss đồng rúp mất gia
Putin yêu cầu giải thích sự sụp đổ lần nữa của đồng rúp

Vào đêm 26/8/2015 tại Điện Kremlin đã tổ chức một hội nghị khối kinh tế của Chính  phủ với tổng thống Nga. Vladimir Putin đã yêu cầu các Bộ trưởng phải giải thích cho ông và công chúng tại sao lại có sự sụp đổ lần nữa của đồng rúp. Tất cả như một đều nói về dầu giá rẻ, và đồng thanh kêu gọi chuẩn bị cho những thời kỳ khó khăn. Cuộc họp có tính chất "êm dịu",...