đông dương rss đông dương
Chuyện khó tin về người Việt giàu nhất Đông Dương thời thuộc địa

Nhiều người thắc mắc vì sao ông giàu thế, rồi tiền ở đâu mà nhiều như vậy, thậm chí còn nói là chuyện hoang đường... Từ một người trung lưu, có chút chức sắc trong chính quyền chỉ trong vài năm bỗng chốc thành đại phú hộ rồi đến mức giàu nhất Đông Dương, có lẽ số những người như ông Huyện Sỹ thì từ trước đến nay là quá hiếm. Nhiều người thắc mắc vì sao ông giàu...