dỡ bỏ cấm vận vũ khí rss dỡ bỏ cấm vận vũ khí
Những điều bất lợi đang chờ đợi nước Nga ở Syria

  Tổng thống Mỹ Barack Obama dỡ bỏ các hạn chế về việc cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy Syria Các cuộc chiến tranh  gần đây với sự dính líu của Nga đã cho thấy sức mạnh của vũ khí Nga không nằm trong khả năng sát thương của nó, và cũng không ở mức độ tinh nhuệ của đội quân xâm lược, mà nằm ở sự xảo quyệt,  sự dối trá, phản bội, và trong  việc lợi dụng những kẽ...