Điện rss Điện
Ukraine cho phép nhập điện từ Nga

Bộ năng lượng tiếp nhận đơn từ công ty DTEK và Energoset về việc nhập điện. Bộ năng lượng và công nghiệp than Ukraine duyệt đơn của công ty DTEK và Energoset để nhập điện từ Nga. Đại diện báo chí của bộ thông báo cho UNIAN chỉ có 2 đơn được trình để xét duyệt. "Tuân theo quyết định của Ủy ban an ninh quốc gia và quốc phòng ký ngày 4/11, Bộ năng lượng và công nghiệp than chấp...