di cư lao động rss di cư lao động
Báo động tình trạng thiếu nhân lực ở Ukraina  

  Tại Ukraina, đã có sự thiếu hụt trầm trọng nhân lực lái xe, vì vậy khoảng 15-20% các phương tiện vận tải công cộng ở tình trạng ngưng hoạt động. Nguồn tin do thời báo vesti-ua.net cung cấp. Lý do chính cho sự thiếu hụt là các lái xe người U đã  đi làm ở các nước láng giềng, chủ yếu ở Ba Lan, nơi mà đồng lương cao gấp 3 lần ở Ukraina. Theo  ông  chủ tịch Hiệp...