Đảng Cộng sản Trung Quốc rss Đảng Cộng sản Trung Quốc
“Bốn toàn diện” và “Giấc mơ Trung Hoa” của Tập Cận Bình

Cuối năm 2014, trong chuyến thăm tỉnh Giang Tô, Chủ tịch Trung Quốc đã lần đầu tiên nhắc đến cụm từ “Bốn toàn diện” và coi đó là yếu tố sống còn của sự nghiệp “phục hưng Trung Quốc vĩ đại”. Sau 10 ngày làm việc, chiều ngày 13/3, Hội nghị Chính trị Hiệp thương nhân dân toàn quốc (gọi tắt là Chính hiệp) Trung Quốc đã bế mạc. Phát biểu tại phiên bế mạc, ông Du Chính...