đại hồng thủy rss đại hồng thủy
Đại hồng thủy là do Thượng Đế hay người Anunnaki tạo nên?

Người Annunaki đã tạo ra Đại hồng thủy nhằm tiêu diệt nhân loại, con tàu Noah không có thật Jeff Rense (JR): Vì vậy, những người ngoài trái đất đã che dấu sự thông đồng ở mức cao cấp của các chính phủ. Đó là lý do? Alex Collier (AC): Đúng vậy. Nhưng cũng công bằng mà nói các chính phủ trên thế giới không có sự lựa chọn tốt hơn. Hầu hết các chính phủ đang bế tắc. Vấn đề đi...