Đại biểu Lanio rss Đại biểu Lanio
SBU: Lanio rời khỏi Ukraina qua biên giới tây nam

Lanio có quy chế đại biểu quốc hội và không một lực lượng đặc biệt nào có thể hạn chế ông ta. Đại biểu Lanio rời Ukraina vượt biên giới ở hướng tây nam. Cố vấn của lãnh đạo SBU Tandit đã thông báo như vậy trên kênh 5. "Vượt qua biên giới được thực hiện trên đường ở hướng tay nâm. Không một ai trong chúng tôi có thể cản trở ông ta vượt qua biên giới" - Tandit thông...