cười Hà Nội xưa rss cười Hà Nội xưa
“Hết sẩy” Hà Nội thời bao cấp

Những câu nói của Hà Nội "một thời đạn bom-một thời hòa bình" đã dần đi vào quên lãng, xin cùng các bạn ghi lại đây để có ai quan tâm thì hoài niệm: • Hết sẩy con nhà bà Bẩy, hết ý con nhà bà Tí • Ăn gà bằng kéo • quần loe tóc dài • Đẹp trai đi bộ không bằng mặt rỗ đi lơ • Một yêu a có senko ( Seiko ) Hai yêu a có Pơ giô (Peugeot) Cá Vàng Ba yêu nhà cửa đàng...