công nghệ việt rss công nghệ việt
S Pen có sự đóng góp của người Việt

Ít ai biết S Pen - trang bị gắn liền với dòng Galaxy Note của Samsung có đóng góp không nhỏ của khả năng sáng tạo và trí tuệ của người Việt Nam. Câu chuyện từ những ngày đầu Từ năm 2012, các kỹ sư của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển phần mềm Samsung Việt Nam (SVMC) đã tham gia vào quá trình thiết kế và nghiên cứu các ứng dụng cho cây bút S Pen. Ban đầu, chỉ có khoảng 12 kỹ sư lo...