Công đoàn rss Công đoàn
Công đoàn cảnh báo ông Yasheniuk sẽ có biểu tình lớn

Chương trình của chính phủ mới sẽ biến những người đang làm việc thành người nghèo khổ và những người xin trợ cấp của chính phủ, công đoàn tuyên bố. Liên đoàn các công đoàn Ukraine đòi hỏi cuộc gặp ngay lập tức đại diện của họ với Thủ tướng Yasheniuk. Trong trường hợp ngược lại công đoàn sẽ tiến hành ngày 23/12 ở Kiev một cuộc phản đối toàn Ukraine, ông Osovoi lãnh đạo...