chuyến thăm lịch sử rss chuyến thăm lịch sử
TT Obama, TBT Nguyễn Phú Trọng thảo luận về nhân quyền, thương mại

Trong một cuộc gặp gỡ chưa từng có tiền lệ, Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama nghênh tiếp người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, tại Tòa Bạch Ốc hôm qua, thứ Ba. Hai nhà lãnh đạo đều ca ngợi các quan hệ mạnh mẽ hơn trong khi mở các cuộc thảo luận cởi mở về vấn đề thương mại và nhân quyền. Thông tín viên Aru Pande của Đài VOA tường trình từ Tòa...